Restaurante la Escuela

Pribatutasun-politika

Datu pertsonalen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza.

Pribatutasun-politika honek (aurrerantzean, “Pribatutasun Politika”) interesdunei RESTAURANTE LA ESCUELA S.L.ren Pribatutasun Politikari buruzko informazio osagarria eta zehatza eman nahi die. (aurrerantzean, “RESTAURANTE LA ESCUELA”), gai honi buruzko araudia betez, bereziki 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko babesari buruzkoa. Datu horien zirkulazio askea eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen baita, eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

Honen helburua da Erabiltzaileari Webgunea erabiltzean erabaki informatuak hartzen laguntzea eta Webgunean agertzen diren datuak biltzeko formulario ezberdinen bidez Erabiltzaileak emandako informazio pertsonala nola tratatuko dugun ulertzeko. Arretaz irakurtzera gonbidatzen zaitugu zure datu pertsonalen gaineko kontrola uneoro mantentzeko.

Erabiltzaileak bermatzen du bidalitako edo emandako datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla, eta betebehar hori haustearen ondorioz sor litezkeen kalte edo galeren erantzule izango da. Emandako datuak hirugarren batenak badira, Erabiltzaileak bermatzen du hirugarren horri Pribatutasun Politika honetan jasotako alderdien berri eman diola eta aldez aurretik bere datuak RESTAURANTE LA ESCUELAri adierazitako helburuetarako emateko baimena lortu duela.

Nor da Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Nortasuna: RESTAURANTE LA ESCUELA S.L., B -95138277 IFK duena eta egoitza Enekuri-Artxanda Km3 Ctra., 48015 Bilbao (Bizkaia).
Telefonoa: 944 74 52 00
Posta elektronikoa: restaurante@restaurantelaescuela.com

Zein helbururekin tratatzen ditugu Erabiltzailearen datu pertsonalak?

RESTAURANTE LA ESCUELA Erabiltzailearen izena, helbide elektronikoa (e-posta) eta telefono zenbakia bilduko ditu “Harremanetarako” formularioaren bidez, kontsultak ebazten eta/edo eskatutako informazioa bidaltzen jarraitzeko.

Era berean, RESTAURANTE LA ESCUELA La Fourchette-ren bidez jasotako Erabiltzailearen datuak tratatuko ditu egindako erreserbak kudeatzen jarraitzeko.

Zein da Erabiltzailearen datu pertsonalak prozesatzeko zilegitasuna?

Erabiltzailearen datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa eta aukera ematen digun lege-oinarria Erabiltzaileak Pribatutasun Politika hau esplizituki onartzean emandako adostasuna da, aurretik aipatutako datuak biltzeko inprimaki bakoitzean zure eskura jarritako «check box» delakoa onartuz.

Noiz arte gordeko ditugu Erabiltzailearen datu pertsonalak?

RESTAURANTE LA ESCUELA Erabiltzaileak egindako eskaera betetzeko behar den denboran aktibo mantenduko ditu emandako datu pertsonalak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio erabiltzailearen datu pertsonalak?

Los datos no serán comunicados a terceros salvo, en su caso, a autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. Así los datos personales facilitados por el Usuario en el Sitio Web podrán ser comunicados organismos públicos, tribunales y otras autoridades administrativas, cuando consideremos que es necesario para cumplir con una obligación legal o para el ejercicio de acciones legales contra reclamaciones.

Zeintzuk dira erabiltzailearen eskubideak bere datu pertsonalak ematen dizkigunean?

 

Erabiltzaileak honako eskubide hauek ditu eta balia ditzake ESKOLA-JAUNARI emandako informazio pertsonalari dagokionez:

Sartzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du ESKOLAK berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari ote den baieztatzeko eta datu pertsonal horiek eskuratzeko.
Datuak zuzentzeko eskubidea: erabiltzaileak datu okerrak zuzentzeko eska dezake, edo osatu gabeak osatzeko.
Datuak ezabatzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du inguruabar batzuetan bere datu pertsonalak ezabatzeko edo ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, jasotako helburuetarako datuak beharrezkoak ez direnean edo bere baimena kentzen duenean (bertan oinarritutako tratamenduei dagokienez).
Tratamendua mugatzeko eskubidea: erabiltzaileak, egoera jakin batzuetan, emandako datu pertsonalak aldi baterako mugatzeko eska diezaguke, adibidez, datu pertsonal horien zehaztasuna aurkaratzen duenean edo tratamenduaren aurka egiten duenean; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.
Datuen eramangarritasunerako eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du, bitarteko automatizatuen bidez egindako tratamenduen kasuan, eman dizkigun datu pertsonalak eskuratzeko (formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan), bai eta tratamenduaren ardura duen beste erakunde bati helarazteko eskatzeko ere, teknikoki posible denean.
Baimena baliogabetzea: erabiltzaileak bere baimena edozein unetan baliogabetzeko eskubidea izango du.
Kontrol-agintaritzan erreklamazio bat aurkezteko eskubidea: erabiltzaileak, pribatutasunaren arloko gure praktikei buruzko zalantzak dituenean, bere datu pertsonalak tratatzeko modua barne, erreklamazio bat aurkez dezake Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (agpd.es), batez ere bere eskubideak gauzatzean gogobetetasunik lortu ez badu.

Erabiltzaileak bere legezko eskubideak erabil ditzake tratamenduaren arduradunaren aurrean, edozein unetan. Horretarako, idatzi bat bidali beharko dio RESTAURANTE LA ESCUELA andreari, helbide elektroniko honetara: Restaurante@restaurantaescuela.com. Pribatutasun-politika honetan jasota dago (erreferentzia: «RGPD eskubideak egikaritzea»). Idazki horretan, honako hauek jaso beharko dira: izen-abizenak, baliozko NANaren fotokopia (NAN zk.: I.).